رنگ شب

دلنوشته ها و دلخواسته های من البته بیشتر گزینه ۲..............!!!!

تو شاهکار خالقی .........تحقیر را باور نکنبر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکشزیبا و زشتش پای توست......تقدیر را باور ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 22 بازدید

یغمـــا گــلـــرویـــــی

  گـــــــول ایـــن چشــــــــم منجـــمد رو نخـــــــوردســـتای من هــــنـــــــوزم مـــــشــــــتــــــــــنخــــوش خیالــــن اونــا که فکـــــــــر کـــــــــردنبـا قـــپــــــانـــــی ترانمـــــــــو کشــتــــــــــــن
/ 3 نظر / 20 بازدید

سیمین بهبهانی....... بانوی غزل ایران درگذشت!!!

ببار ای بارون ببار ............................................................................................................. بانو ی غزل از میانمان رفت _هرگز نخواب کوروش_دارا جهان ندارد سارا زبان نداردبابا ستاره ای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید
مهر 93
1 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
4 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
20 پست
مرداد 92
5 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
رنگ
1 پست
پاییز
2 پست
قپانی
1 پست
پنجره
1 پست
آتش_عشق
1 پست
خنده
1 پست
دل
1 پست
مال
1 پست
خاک
1 پست
دماوند
1 پست
بیستون
1 پست
جاده
1 پست
کویر
1 پست
قصه
1 پست
رفیق
1 پست
باران
1 پست
ستایش
1 پست
توان
1 پست
دستهای
1 پست
قفس
1 پست
سیلاب
1 پست
نگران
1 پست
حافظ
1 پست
غزلیات
1 پست
لسان_غیب
1 پست
بلوغ
1 پست
سرما
1 پست
مست
1 پست
محتسب
1 پست
سعدی
1 پست
مستانه
1 پست
قصه_عشق
1 پست
گنه_کردم
1 پست
خداحافظ
1 پست
دیالوگ‌
1 پست
باهار
1 پست
تو_مث
1 پست
آواز
1 پست
پرواز
1 پست
نقاشی
1 پست
کوچه
1 پست
برف_نو
1 پست
دریچه_ها
1 پست
رادیو_۷
1 پست
قصه_پریا
1 پست
لبخند
1 پست