پاییز دلم......!!

این روزها حالم رنگی است
رنگ روی دیگر زندگی.......
رنگ بلوغ......
.
.
.
.
.
هوای شهر و دلم یکی است, دمایش را نمیگویم, دلم اکثرا معتدل است, یعنی میخواهم باشد
اما حال و هوایشان یک رنگ و بو شده
خزان میرسد ومن در انتظار مبهم رنگ هایم,
رنگ هایی که رنگ نگاه مردمم را عوض کند و حتی خودم را, شاید کمی نرم, شاید کمی متفاوت,
پاییز هزار رنگ, باز هم یک رنگتر از من و تو ست.
من وتویی که در ظاهر یک رنگ تریم و برای پاییز سر تکان میدهیم, از دلمان فقط خدا خبر دارد ,
که چه غوغایی ست, چه چند رنگ است, حتی خودمان هم از خودمان بخبریم
یک سکوت طولانی حکم فرماست......
و ما در اندیشه چگونه خوب زیستن ,عمر میگذارانیم
چشم که باز میکنی همه ی عمرت به تلاش گذشته تلاش برای ندانستن!!!!!!
و من ماندم که چگونه بدانم , که بتوانم مثل پاییز زندگی باشم ,
رها باشم ,باران باشم, باد باشم....

چشم بر سردی ها ببندم و رنگ بپاشم  بر زندگیم , رنگ های گرم ....
پاییز آغاز سرما است اما رنگ های گرمش دلم را گرم میکند................
و من لبخند میزنم باز هم به همه ی دل مشغولی هایم..!!
.
.
.
.

/ 1 نظر / 5 بازدید
*ღ*مرد احساسی*ღ*9

سلامتیه پسرا نه واسه ریشو قَدشون! واسه مَعرفتشون سلامتیه دخترا نه واسه چِشمای نازو پوستای صافِشون! واسه قَلبای پاکشون سلامتیه خودم نه واسه این حَرفام! واسه اینکه مَرهم ندارم واسه دَردام ......................................... منتظرم که بیاین وبم