***************پاییز مبارک*****************

این روزها حالم رنگی است 
رنگ روی دیگر زندگی....... 
رنگ بلوغ......
.
.
.
.
.
هوای شهر و دلم یکی است, دمایش را نمیگویم, دلم اکثرا معتدل است, یعنی میخواهم باشد
اما حال و هوایشان یک رنگ و بو شده 
خزان میرسد ومن در انتظار مبهم رنگ هایم,
رنگ هایی که رنگ نگاه مردمم را عوض کند و حتی خودم را, شاید کمی نرم, شاید کمی متفاوت,
پاییز هزار رنگ, باز هم یک رنگتر از من و تو ست.
من وتویی که در ظاهر یک رنگ تریم و برای پاییز سر تکان میدهیم, از دلمان فقط خدا خبر دارد ,
که چه غوغایی ست, چه چند رنگ است, حتی خودمان هم از خودمان بخبریم
یک سکوت طولانی حکم فرماست......
و ما در اندیشه چگونه خوب زیستن ,عمر میگذارانیم
چشم که باز میکنی همه ی عمرت به تلاش گذشته تلاش برای ندانستن!!!!!!
و من ماندم که چگونه بدانم , که بتوانم مثل پاییز زندگی باشم , 
رها باشم ,باران باشم, باد باشم....

چشم بر سردی ها ببندم و رنگ بپاشم  بر زندگیم , رنگ های گرم ....
پاییز آغاز سرما است اما رنگ های گرمش دلم را گرم میکند................
و من لبخند میزنم باز هم به همه ی دل مشغولی هایم..!!
.
.
.
.


/ 0 نظر / 6 بازدید