# هرگز_نخواب_کوروش

سیمین بهبهانی....... بانوی غزل ایران درگذشت!!!

ببار ای بارون ببار ............................................................................................................. بانو ی غزل از میانمان رفت _هرگز نخواب کوروش_دارا جهان ندارد سارا زبان نداردبابا ستاره ای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید