.....!!

دلم پروازمی خواهد

دلم با

تو پریدن در هوای باز می خواهد

دلم آواز می خواهد،

دلم از تو سرودن

با صدای سازمی خواهد

دلم بی رنگ و بی روح است

دلم نقاشی یک قلب پر

احساسمی خواهد..

/ 0 نظر / 7 بازدید